آمار نیروی انسانی به تفکیک گروه شغلی

بخش

قراردادی

طرحی

مامور

پیمانی

رسمی

 

اداری پشتبانی   

      

پرستاری و پیراپزشکی

      
       

پزشکی

      
       
       
       
       
       

آمار پرسنل به تفکیک تحصیلات

زیر دیپلم

دیپلم

فوق دیپلم

لیسانس

فوق لیسانس

     

 

 

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1394-9-3 13:59    آمار بازدیدکنندگان   :  2623        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ