1 اعزام بیمار
2
انجام رادیوگرافی از بیماران سرپایی و اورژانسی
3
پذیرش بیماران بستری در ازمایشگاه
4 پذیرش بیماران سرپایی در ازمایشگاه
5 ترخیص بیمار
6 تصادفی
7 جوابدهی بیماران سرپایی
8 خونگیری بیماران سرپایی
9 مرخص كردن با رضايت شخصي (2)
10 فرایند انتقال بیمار از اتفاقات  به بخش بستری
11 فرایند انجام رادیوگرافی از ستون مهره ها
12 فرایند بستری بیمار در اتفاقات
13 فرایند پاسخگویی به مراجعین در بخش مدارک پزشکی
14 فرایند پذیرش بیمار در رادیولوژی
 15 فرایند پذیرش بیمار اورژانس زنان
 16 فرایند پذیرش بیمار در دیالیز
17
فرایند پذیرش بیماردر بیمارستان
18
فرایند تحویل جسد
 19 فرایند تصویر برداری از بیماران باردار
20
فرایند شکایت
21
فرایند فرستادن نمونه پاتولوزی
22
فرایند گرفتن نوبت در درمانگاه
23
فرایندپذیرش بیمار جهت عمل
24 فرایند اخذ رضایت از بیمار
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-2-18 11:18        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ