تلفن تماس با بیمارستان:                    2- 07137842111

نمابر:                                             07137843181 

   پست الکترونیک:                          sarhospunv@sums.ac.ir

 پست الکترونیک مدیریت سایت:         sar-web@sums.ac.ir  
      

   

لیست تلفن های مستقیم و داخلی بیمارستان شهدای سروستان

بیمارستان (تلفنخانه)

07137842111

  

 

 

 

نام واحد

تلفن

 

نام واحد

تلفن

 

نام واحد

تلفن

ریاست

221

آشپزخانه

203

پزشک اسکرین

241

مدیریت

213

تالاسمی

231

سونوگرافی

255

پایگاه اورژانس

215

دیالیز

225

متخصص زنان


فناوری اطلاعات

247

پذیرش

204

متخصص اطفال


حسابداری

236

اتافاقات

229

پذیرش درمانگاه

208

اتاق عمل

211

رست زنان


درمانگاه

257

دفتر پرستاری

250

پذیرش آزمایشگاه

207

متخصص داخلی


رادیولوژِی

209

دندانپزشکی

234

بایگانی

245

داروخانه

271

مطب پزشک


تاسیسات

212

سلف سرویس

227

رست پزشک


آموزش

275

کارپردازی

222

رست آزمایشگاه


نظارت

274

انبار دارویی

210

پانسیون 1


امین اموال

244

بیمه

252

پانسیون2


روان شناس بالینی

266

فیزیوتراپی

239

پانسیون3


Ccu

269

درآمد و حسابداری

233-276

پانسیون4


فکس

37846631

زایشگاه

269-235

پانسیون5


شبکه بهداشت

7311 و2072-3784

بخش بستری

214

رست مردان


بهداری

37842797

C.S.R

256

تجهیزات پزشکی

247

خیرین

37846384

انبار

223

نگهبانی

220-280

کدپستی

13735-73451

 

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-12-9 22:53        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ